W związku z wynajmem przestrzeni w DOMU Tu i Teraz na warsztaty przedstawimy artykuł o szkoleniach.

Współczesne zarządzanie organizacjami to przede wszystkim działania polegające na dostarczaniu klientom organizacji wartości poprzez oferowane produkty i usługi.

Cel ten osiągany jest poprzez efektywne  i świadome zarządzanie wewnętrznymi wartościami organizacyjnymi. Odpowiednio ukształtowane postawy i wzorce postępowania pracowników sprzyjają realizacji podstawowych zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa oraz pomagają w budowaniu trwałego miejsca  na rynku.

Spróbujmy przypatrzeć się roli menedżera. Menedżer, w swojej klasycznej formule działa inaczej niż lider. Menedżer to spokój, precyzja, optymalizacja działań. Kompetencje menedżera to: praca z celami, organizacja własnego sukcesu, planowanie, decydowanie, komunikowanie się, motywowanie, delegowanie, koordynowanie, kontrola. Im większa struktura, tym bardziej funkcje menedżerskie są ważne.

Jestem głęboko przekonana o konieczności kształcenia samoświadomości człowieka. Funkcjonując w społeczeństwie widzę wyraźnie, że na ogół posługujemy się stereotypami myślenia. O sobie samych wiemy zaś głównie to, jacy chcielibyśmy być, aby pasować do wzorcowego obrazu siebie w danej roli. Niewielu znam ludzi, którzy dokładnie poznali swoje możliwości, potencjał –  swój talent.

Praca menedżera to ciągły, bezpośredni kontakt z ludźmi. To umiejętność odkrywania ich talentów, predyspozycji i możliwości. Warto więc może spotkać się z własnymi zasobami.

Wychodzę z założenia, że wszystko, co spotyka mnie w życiu buduje mnie jako człowieka. Wszystko jest dla mnie dobre, ponieważ  zmusza mnie do refleksji, badania uczuć, emocji, stanów. Przez to poznaję siebie coraz głębiej i dzięki temu mogę świadomie tworzyć siebie jako CZŁOWIEKA – w pełnym tego słowa znaczeniu. Aby dojść do tego przekonania, odbyłam bardzo daleką drogę. Jestem dumna, że odważyłam się podjąć wyzwanie  i wyruszyć w tę podróż. Moim zdaniem tylko świadom siebie człowiek może zachowywać się w pełni twórczo wobec otoczenia. Dlatego szczególną wagę przykładałam do samopoznania, odkrywania swoich potencjałów.

Warto spróbować odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

.        Jak myślę o sobie, a jaki jestem?

.        Czy i w czym znajduję moją wartość jako człowieka?

.        Czy potrafię spotkać się z własnymi emocjami?

.        Jak radzę sobie z nimi?

.        Co z siebie mogę zaoferować światu, innym ludziom?

.        Za co inni ludzie mnie lubią, szanują i cenią…?

.        Czy potrafię zarządzać własnym czasem?

.        Które z moich talentów mogę wykorzystać w pracy?

.        Jakie są moje mocne i słabe strony?

.        Jak wykorzystać mocne strony mojej osoby i nie dać się pokonać słabościom ?

Posiadanie  zasadnego poczucia własnej wartości i prezentowanie postawy asertywnej owocuje. Dzięki temu niewątpliwie łatwiej jest radzić sobie w sytuacjach konfrontacyjnych, posługiwać się językiem opinii, a nie oceny. W rezultacie umniejsza się  stres w pracy, który jest nieodłącznym „partnerem emocji”. Warto poznać własny sposób reagowania na określone sytuacje, umieć rozpoznawać, nazywać i opanowywać emocje.

Z zachowań społecznych wyrażających postawę, życzenia, opinie i prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy – płyną wielkie korzyści. Zarówno dla człowieka w roli menedżera, lidera, czy jakiejkolwiek innej, jak i dla człowieka osobiście.

Praca, jaką należy każdego dnia włożyć w samego siebie, jest pracą wymagającą  konsekwencji, uporu i codziennego poświęcania jej uwagi.

Myślę, że ta właśnie praca jest jednym z największych wyzwań współczesnego zarządzania.

W ostatecznym rozrachunku to człowiek jest liderem, menadżerem, sprzedawcą, politykiem czy nauczycielem. To, jaki jest to człowiek, silnie wpływa na styl i skuteczność pełnienia wszystkich ról w życiu. Przyjrzymy się temu, co pomaga  osiągać lepsze wyniki w kierowaniu: inteligencja emocjonalna,  kompetencje osobiste, samoświadomość, samoregulacja,  motywacja,  kompetencje społeczne, empatia, asertywność, umiejętności społeczne, poziomy logiczne. Tym wszystkim menedżer musi dysponować

i umieć stosować z iście  żonglerską wprawą. A przecież menedżer to człowiek…

Wszystkie z powyższych kompetencji zazębiają się i warunkują wzajemnie. Często dopiero udział w szkoleniach czy warsztatach pomaga  znajdować w  sobie, budować i umacniać pożądane kompetencje menedżerskie. Ale i również ludzkie, dotyczące życia poza miejscem pracy…

Bardzo dużą wagę przykładam do warsztatów rozwoju kreatywności. Podczas nich,   oprócz wiedzy o uruchamianiu, stymulowaniu procesów twórczych – pojawia się – niekiedy bardzo głęboka – praca nad indywidualnymi zasobami. Trudno przecenić wartość świadomego  korzystania z własnego potencjału, zgodnie z naturalnymi predyspozycjami.  Korzyści jakie można osiągnąć pracując nad rozwijaniem świadomości siebie wychodzą daleko poza obręb pracy zawodowej i dotykają istoty Człowieczeństwa.

A przecież niezależnie, czy jestem menedżerem, liderem grupy, koordynatorem, dyrektorem, nauczycielem czy pracownikiem fizycznym – przede wszystkim jestem Człowiekiem, a to zobowiązuje….

 

 

Autor tekstu:

Anna Marta Wilczkowska