Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WIRTUALNEGO BIURA w Grupie NOWE HORYZONTY

1

 1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Jolantę Poźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA NOWE HORYZONTY (NH) w zakresie wynajmu „Wirtualnego biura w Grupie NOWE HORYZONTY” (Usługi).
 2. Warunkiem podpisania umowy na jeden z pakietów Wirtualnego Biura jest przedstawienie założycielskiego aktu notarialnego spółki lub wpisu do CEIDG.
 3. Regulamin jest przekazywany Klientowi w dniu podpisania Umowy na obsługę administracyjną biura (Umowa) oraz udostępniany w każdym czasie w siedzibie NH.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług NH.
 5. Wszelkie kwoty wymienione w Regulaminie są kwotami netto, tj. nie zawierają podatku od towarów i usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2

 1. NH oferuje Klientowi odpłatne usługi szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Specyfikacja usług z cennikiem”.
 2. Usługi świadczone są w budynku siedziby NH przy ul. Orlanda 10 w Lublinie 20-712.
 3. NH wskazuje jako właściwe do kontaktów związanych ze świadczeniem usług:
 • adres mailowy: biuro@domtuiteraz.eu
 • adres pocztowy: 20-712 Lublin, ul. Orlanda 10
 • telefon: 660 768 067

3

 1. W ramach odbierania poczty przychodzącej NH zobowiązuje się do przyjmowania korespondencji zgodnie ze specyfikacją usług.
 2. Korespondencja, do której odbioru konieczne jest dokonanie opłaty, zostanie odebrana tylko w razie otrzymania od Klienta pisemnego lub mailowego zlecenia jej odebrania oraz wcześniejszego otrzymania środków na pokrycie opłaty.
 3. W razie nieotrzymania środków pieniężnych NH może opłacić przesyłkę z własnych środków, a następnie obciąży Klienta opłatą poprzez wystawienie faktury VAT. Maksymalna łączna kwota zadłużenia Klienta z tytułu odebranych przesyłek nie może przekroczyć 20 zł netto.
 4. Przesyłki inne niż wymienione w ust. 1 są przyjmowane za dodatkową opłatą na postawie indywidualnych ustaleń i wymagają niezwłocznego ich odbioru przez Klienta.

4

 1. NH poinformuje Klienta o odebranej korespondencji, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową lub SMS – ową na wskazany w umowie adres.
 2. Klient zobowiązuje się do odbioru korespondencji wg telefonicznych ustaleń.
 3. Klient odbiera pocztę za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru.

5

 1. NH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub/i Załącznika nr 1 „Specyfikacja usług z cennikiem” w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek względem Klienta, jeżeli zostanie mu dostarczona pocztą na adres domowy wskazany w Umowie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług Wirtualnego Biura Grupa NOWE HORYZONTY

SPECYFIKACJA USŁUG Z CENNIKIEM:

Pakiet Mini – 39 zł/miesiąc*

 • Adres do rejestracji firmy,
 • Adres dla korespondencji przychodzącej,
 • Odbiór korespondencji przychodzącej (listy) – dla przesyłek poleconych pozostawiane będą awiza,
 • Informowanie raz w miesiącu o przyjętej korespondencji,
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej przez 3 miesiące.

Pakiet Midi – 69zł/miesiąc*

 • Adres do rejestracji firmy,
 • Adres dla korespondencji przychodzącej,
 • Odbiór korespondencji przychodzącej (listy) oraz przesyłek kurierskich (większe niż koperta A4 do odbioru w ciągu 3 dni) – dla przesyłek poleconych pozostawiane będą awiza,
 • Informowanie raz w tygodniu o przyjętej korespondencji,
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej przez 3 miesiące,
 • Możliwość umieszczenia adresu na swoich materiałach reklamowych i firmowych, w tym stronie internetowej,
 • Zniżka 10% od ceny regularnej na wynajem przestrzeni otwartej oraz pokoi noclegowych

Pakiet Maxi – 99zł/miesiąc*

 • Adres do rejestracji firmy,
 • Adres dla korespondencji przychodzącej,
 • Odbiór korespondencji przychodzącej (listy) oraz przesyłek kurierskich (większe niż koperta A4 do odbioru w ciągu 7 dni),
 • Odbiór przesyłek poleconych z poczty na podstawie pozostawionego awiza i upoważnienia,
 • Informowanie na bieżąco o przyjętej korespondencji,
 • Skanowanie przychodzącej korespondencji i wysyłka na podany adres e-mail (do 10 skanów miesięcznie, do 10 stron każdy),
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej przez 3 miesiące,
 • Możliwość umieszczenia adresu na swoich materiałach reklamowych i firmowych, w tym stronie internetowej,
 • Na życzenie, raz w miesiącu możliwość zlecenia przesłania odebranej korespondencji na wskazany adres (dodatkowy koszt przesyłki za pobraniem),
 • Zniżka 20% od ceny regularnej na wynajem przestrzeni otwartej oraz pokoi noclegowych

*podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

*podane ceny dotyczą umowy na 12 miesięcy i płatności z góry

 

Nasza firma  jest uprawomocniona do świadczenia usługi WIRTUALNEGO BIURA.

Poniżej licencja: