Wykorzystywanie seksualne dzieci to problem dotykający małoletnich na całym świecie. Zjawisko to objawia się również w kontekście branży turystycznej, bazując często na niewiedzy pracowników, co wpływa niekorzystnie na wykrywalność powyższych przestępstw.

 

Problem krzywdzenia dzieci niesie za sobą poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Pokrzywdzone dzieci często są zastraszane i szantażowane, wstydzą się mówić o wykorzystaniu. Dzieci to mali ludzie, którzy na równi z „dużymi” podlegają prawom człowieka – w tym kontekście branża hotelarska odgrywa szczególną rolę w dbaniu o przestrzeganie je. Pracownicy hotelowi mając bezpośredni kontakt z każdym gościem są w stanie jako pierwsi dostrzec sygnały świadczące na to, że małoletniemu dzieje się krzywda. Istotne jest, by personel był na takie sytuacje przygotowany, wyszkolony i wiedział jak zareagować.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspiera dzieci, które zostały skrzywdzone i podejmuje odpowiednie działania prewencyjne chroniące małoletnich. Cel realizowany jest przy pomocy programu Standardu Ochrony Dzieci, który Fundacja chce wdrążyć w każdym miejscu, w którym dziecko przebywa bez rodziców/opiekunów.

 

Gdzie dzieciom może stać się krzywda?

Miejsca oferujące wynajem pokoi często są wykorzystywane do anonimowych spotkań, niestety jest to również zachęta dla oprawców, którzy szukają miejsca odosobnienia gdzie nie będą znani. Do przestępstwa może dojść również w motelu, domu wczasowym, apartamentach na wynajem lub pensjonatach. Jedynymi osobami, które mogą w tej sytuacji zareagować są wspomniani wcześniej pracownicy, którzy jako pierwsi mogą być świadkami niepokojących zachowań. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu pracowników na konfrontację – o co chce zadbać Fundacja wprowadzając wzór procedur ochrony dzieci – uda się uniknąć choć części tych wydarzeń.

Reakcja na cudzą krzywdę jest trudna, zwłaszcza jeżeli podejrzewamy, że krzywda dzieje się dziecku. W każdej jednak sytuacji, w której podejrzewamy, że małoletni nie czuje się komfortowo/nie jest bezpieczny powinniśmy zareagować mając na uwadze dobro dziecka. Jedna reakcja przerwać może łańcuch krzywdy, którego obecnie doświadcza – wykorzystywane w hotelu dziecko znajduje się w zupełnie obcym mu miejscu, wśród obcych ludzi, nie ma do kogo zwrócić się o pomoc.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w kompleksach wypoczynkowych czy hotelach powstał wzór Procedur Ochrony Dzieci dla hoteli i innych obiektów noclegowych, który dzięki edytowalności może zostać dostosowany do potrzeb danej placówki.

Procedura w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka  

Podstawą działania jest zdobycie jak największej ilości informacji o gościu i towarzyszącym mu dziecku. Pracownik hotelu dążyć powinien do poznania danych gości oraz relacji łączących dorosłego z małoletnim. W przypadku obaw należy wyjaśnić, że procedura stworzona została w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi i służy ona zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa na terenie placówki.

Jeżeli rozmowa z gościem nie uspokoiła pracownika, powinien on skonsultować swoje obawy z przełożonym, który podejmie decyzję o wezwaniu policji lub indywidualnej rozmowy z podejrzanym dorosłym.

Procedura w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka  

Jeżeli wszystkie okoliczności wskazują na to, że dziecku dzieje się krzywda (małoletni ujawnia fakt krzywdzenia, nosi na sobie ślady przemocy), pracownik zobowiązany jest do powiadomienia policji, opisania okoliczności zdarzenia, a następnie do powiadomienia przełożonego. Istotnym jest, by w oczekiwaniu na przyjazd odpowiednich służb uniemożliwić dziecku i podejrzanemu opuszczenie obiektu.

Poniżej zestawienie kilku sytuacji, które powinny wzbudzić czujność u pracownika hotelu. Warto jednak zaznaczyć, że wystąpienie tych sytuacji nie zawsze równa się temu, że dziecko jest wykorzystywane. To my, dorośli musimy ocenić sytuacje i podjąć odpowiednie działania.

Przykład 1

Koło godziny 18.00 w hotelu pojawił się mężczyzna z 10-letnią dziewczynką. Pani Ania, recepcjonistka, ze zdziwieniem zauważyła, że gość ma przy sobie jedynie aktówkę, a dziecko nie ma ze sobą nic – ani plecaka, ani zabawek. To wzbudziło jej niepokój i zaczęła się zastanawiać jakie mogą być powody takiej sytuacji.

Co powinno zwrócić uwagę pracownika hotelu?

W powyższej sytuacji niepokojący jest fakt, że gość, który chce wynająć pokój z dzieckiem, nie ma ze sobą bagażu ani rzeczy należących do dziecka – ubrania, piżamy, przyborów toaletowych, zabawek. Oczywiście przyczyny braku bagażu mogą być różne i nie zawsze oznaczają, że dziecko jest krzywdzone. Ważna jest jednak świadomość, że może to być sygnał, iż dzieje się coś niepokojącego. W takiej sytuacji warto podjąć działania, które umożliwią uzyskanie dalszych informacji o tożsamości gości, ich powiązaniach i relacjach.

Przykład nr 2

Gość i dziecko różnią się statusem społecznym

Na śniadaniu pojawiła się kobieta w towarzystwie nastolatka. Pan Krzysztof, który pracuje w hotelowej restauracji, dostrzegł, że kobieta była zadbana, ubrana bardzo elegancko, natomiast chłopak miał na sobie mocno zużyte ubrania i sprawiał wrażenie zaniedbanego. Pana Krzysztofa zdziwił tak duży dysonans w wyglądzie osób spędzających razem czas w hotelu.

 

Co powinno zwrócić uwagę pracownika hotelu?

W tym przypadku należy skupić się na wyraźnie widocznych różnicach w zakresie statusu ekonomicznego wyrażającego się w jakości ubrań, ogólnym zadbaniu i wyglądzie osób. Duże rozbieżności w tym zakresie między gośćmi hotelu mieszkającymi w tym samym pokoju lub spędzającymi razem czas powinny obudzić czujność pracownika. Aby zweryfikować nasze podejrzenia musimy podjąć działania zmierzające do zbadania  relacji łączących te osoby .

Przykład nr 3

W pokoju numer 25 od kilku dni mieszka mężczyzna w średnim wieku. Pani Małgorzata, sprzątaczka, kolejny raz sprząta piętro, na którym znajduje się jego pokój. Zauważyła, że poprzedniego dnia gość przyprowadził do swojego pokoju 8-letniego chłopca. Dziś dostrzegła, że wraz z mężczyzną do hotelu przyszła dziewczynka. Pani Małgorzata poczuła niepokój i zaczęła się zastanawiać, jakie relacje mogą łączyć mężczyznę z dziećmi.

Co powinno zwrócić uwagę pracownika hotelu?

W tej sytuacji niepokojące jest zachowanie gościa, który wynajmuje pokój tylko dla siebie na kilka dni i przyprowadza do niego dzieci. Czy jest to jedno i to samo dziecko, czy też codziennie inne – w każdym przypadku jest to sygnał alarmujący, który powinien skłonić obsługę do zbadania sytuacji i powiązań gościa z przyprowadzanymi dziećmi.